Միասնական և ավարտական քննությունների թեստերն ու թեստերի պատասխանները

2016 թվականի քննություններ

ԱՌԱՐԿԱ
Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Համաշխարհային պատմություն
Հայոց լեզու և հայ գրականություն
Ֆիզիկա
Անգլերեն
Գերմաներեն
Ֆրանսերեն
Իսպաներեն
Իտալերեն
Մաթեմատիկա
Քիմիա
Հայոց պատմություն
Ռուսաց լեզու
ԱՌԱՐԿԱ
Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Համաշխարհային պատմություն
Հայոց լեզու և հայ գրականություն
Ֆիզիկա
Անգլերեն
Գերմաներեն
Ֆրանսերեն
Իսպաներեն
Իտալերեն
Մաթեմատիկա
Քիմիա
Հայոց պատմություն
Ռուսաց լեզու
ԱՌԱՐԿԱ
 Հայոց լեզու և հայ գրականություն
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Մաթեմատիկա
Ռուսաց լեզու
Անգլերեն
Ֆրանսերեն
Գերմաներեն
Հայոց պատմություն

2015 թվականի քննություններ

ԱՌԱՐԿԱ
Ռուսաց լեզու
Հայոց լեզու և հայ գրականություն
Ֆիզիկ
Անգլերեն
Գերմաներեն
Ֆրանսերեն
Իտալերեն
Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Համաշխարհային պատմություն
Մաթեմատիկա
Հայոց պատմություն
Քիմիա
ԱՌԱՐԿԱ
Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Համաշխարհային պատմություն
Հայոց լեզու և հայ գրականություն
Ֆիզիկա
Անգլերեն
Գերմաներեն
Ֆրանսերեն
Իսպաներեն
Մաթեմատիկա
Քիմիա
Հայոց պատմություն
Ռուսաց լեզու
ԱՌԱՐԿԱ
 Հայոց լեզու և հայ գրականություն
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Մաթեմատիկա
Ռուսաց լեզու
Անգլերեն
Ֆրանսերեն
Գերմաներեն
Հայոց պատմություն

2014 թվականի քննություններ

ԱՌԱՐԿԱ
Ռուսաց լեզու
Հայոց լեզու և հայ գրականություն
Ֆիզիկա
Անգլերեն
Գերմաներեն
Ֆրանսերեն
Իսպաներեն
Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Համաշխարհային պատմություն
Մաթեմատիկա
Հայոց պատմություն
Քիմիա
ԱՌԱՐԿԱ
Կենսաբանություն
1 2 3 4
Թեստ 1.2.3.4
Աշխարհագրություն
1 2 3 4
Թեստ 1.2.3.4
Համաշխարհային պատմություն
1 2 3 4
Թեստ 1.2.3.4
Հայոց լեզու և հայ գրականություն
1 2 3 4
Թեստ 1.2.3.4
Ֆիզիկա
1 2 3 4
Թեստ 1.2.3.4
Անգլերեն
1 2 3 4
Թեստ 1.2.3.4
Գերմաներեն
1 2 3 4
Թեստ 1.2.3.4
Ֆրանսերեն
1 2 3 4
Թեստ 1.2.3.4
Իսպաներեն
1 2 3 4
Թեստ 1.2.3.4
Իտալերեն
1 2 3 4
Թեստ 1.2.3.4
Պարսկերեն 1 Թեստ 1
Մաթեմատիկա
1 2 3 4
Թեստ 1.2.3.4
Քիմիա
1 2 3 4
Թեստ 1.2.3.4
Հայոց պատմություն
1 2 3 4
Թեստ 1.2.3.4
Ռուսաց լեզու
1 2 3 4
Թեստ 1.2.3.4
ԱՌԱՐԿԱ
 Հայոց լեզու և հայ գրականություն
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Մաթեմատիկա
Ռուսաց լեզու
Անգլերեն
Ֆրանսերեն
Գերմաներեն
Հայոց պատմություն